Reklamacje

W naszym e-sklepie zależy nam na Twojej satysfakcji, dlatego też w sprawie reklamacji podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie.

W jaki sposób możesz złożyć reklamację?

Reklamację możesz złożyć pisemnie na adres firmy:

Develey Polska Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa
z dopiskiem ,,Reklamacja” na kopercie

lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@develey.pl

Formularz Reklamacji znajdziesz tutaj.

Ustosunkujemy się do Twojej Reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji określa Regulamin Sklepu Internetowego.